Still Life?

Aleix D. Soler

 

Still life? és una reinterpretació fotogràfica dels bodegons pictòrics clàssics a través de l’escanografia.

L’exposició presenta un exercici de recuperació i reinterpretació del bodegó (en anglès: still life) mitjançant l’escanografia, una tècnica poc utilitzada en l’àmbit artístic consistent en obtenir imatges amb un escàner. El projecte aporta una nova i original visió del gènere fortament basada en els seus orígens, però capaç d’integrar-se en l’escena contemporània.

Les fotografies recuperen els objectes d’estudi més característics dels bodegons clàssics com fruites, verdures, animals de consum o objectes quotidians, i a nivell tècnic utilitza recursos com els fons neutres i foscos o els títols descriptius.

El projecte té com a objectiu revaloritzar el bodegó com a gènere i com a mitjà d'experimentació tècnica i artística, així com explorar les possibilitats que ofereix l’escanografia.

 

Still Life? s’ha desenvolupat amb el seguiment de Manel Esclusa i de Dolors Soriano entre gener i juny de 2020 com a Projecte Final del Postgrau en Fotografia i Disseny Editorial impartit per EINA (Barcelona).

Escanear 229.jpg
Escanear 241.jpg
Escanear 284.jpg