RELATIVISTA

​Àlex Monfort

RELATIVISTA: partidari de la doctrina segons la qual tot és relatiu i, conseqüentment, hom no pot conèixer res d’una manera absoluta o amb un criteri estrictament objectiu.

 

A començaments del segle passat el dadaisme i el surrealisme van fer evident el relativisme en l’art. La incorporació de la irracionalitat i l’atzar en el procés creatiu, va portar a Marcel Duchamp a crear el terme “ready made” per referir-se a aquell procés en el qual l’artista triava un objecte no artístic, que descontextualitzava i li donava la categoria d’obra d’art. Aquesta idea revolucionària va donar lloc a l’art conceptual: l’artista ja no reflectia només el món exterior sinó que l’interpretava i expressava, també, el seu món interior.

 

Treballar a partir d’objectes quotidians, descontextualitzar-los i donar-los la categoria d’obra d’art. Utilitzar la fotografia per fer una interpretació poètica de la realitat que ens envolta. Jugar amb el fons i amb la forma. Oferir un nou relat sense paraules per ser explicat amb la mirada. Fer evident aquest relativisme que forma part del tot… Aixo és RELATiVISTA.

 

RELAT: efecte de referir o contar de paraula o per escrit (alguna cosa).

 

VISTA: facultat de veure o percebre els objectes amb els ulls.

 

RELAT I VISTA: efecte de referir o contar allò que hom percep amb els ulls….

ÀlexMonfort_nansa.jpg
AlexMonfort_l'estat de la qëstio.jpg
AlexMonfort_clar i net.jpg