top of page

Amb la denominació Associació Tres-e-u, galeria fotogràfica es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són:

*  Divulgar i promoure els valors de la fotografia 

*  Potenciar mitjançant exposicions les fotògrafes i els fotògrafs catalans

*  Potenciar la paritat de gènere dins el món artístic

     

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les activitats següents:

*   Exposicions fotogràfiques, (també puntualment, pintura, escultura o altres manifestacions artístiques). 

*   El 50% de les exposicions programades haurán de ser d’artistas catalans i el 50 % dels artistes que exposin hauran de ser dones

*   Presentacions de llibres

*   Xerrades , débats , audicions musicals...

*   Tallers fotogràfics

Les persones interessades en exposar poden contactar amb l'Eugeni Bel. No es cobra lloguer per exposar a l'artista, però se li demana que faci una aportació voluntaria,  i ens fem càrrec de la vigilancia de la sala. Això sí, es demana deixar una obra de les exposades per al fons de la galeria. En cas de venda de les obres , i només en cas de venda, la galeria es quedarà un 20% com a comissió per gestionar despeses de manteniment de la sala.

També us podeu fer socis omplint la sol·licitud d'alta de socis que hi ha a continuació , abonant una quota ANUAL de 20 €. O bé fer-vos socis mecenes amb una aportació extra voluntaria  mensual, trimestral o anual

     

En queda exclòs tot ànim de lucre.

El domicili de l’associació s’estableix a Vic, i radica al carrer del Pont , núm. 10, local.

    

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

IMG_20181101_191128.jpg
IMG-20181030-WA0023.jpg
bottom of page